røde kaffebær

Samarbejde styrker

Kooperativers meningsfulde rolle

Kaffekooperativer styrker kaffeproduktion og giver små selvstændige kaffefarmere mere indflydelse. Men samarbejdet må række udover landet, hvor kaffen dyrkes.
Vi har alle et ansvar.

hænder der holder sammen

Essentielt i ansvarlighed

Kooperativer og samarbejde

I år nåede Danmark Earth Overshoot Day den 28. marts – det vil sige, Danmark allerede havde brugt alle sine naturlige ressourcer for året 2023 tilbage i marts, og resten af året har vi brugt flere ressourcer, end Jorden naturligt kan genskabe.

Det er åbenlyst for enhver, at vi er nødt til at genoverveje, hvordan vi driver forretning, hvordan vi forbruger, og hvordan vi kan reducere CO2-udledninger på alle områder. Vi skal sørge for, at vores økosystemer bliver passet på, og det er netop nu, vi skal gøre det.

Når man taler om at have en virkelig indvirkning på kaffeindustrien, mener vi, at det hele drejer sig om meningsfuldt samarbejde.

Et meningsfuldt samarbejde for os er, når vi er enige om, at fantastisk smag hænger sammen med ansvar – både med hensyn til det omkringliggende miljø og især til de mennesker, der arbejder på farmene.

Flere kooperativer

Indvirkningen af at være mange

Kooperativer har spillet en vigtig rolle i kaffedyrkning i flere årtier over hele verden.

I 2022 havde verdens største kaffeeeksporterende land, Brasilien, 97 kaffekooperativer, som stod for 48% af den brasilianske kaffeproduktion. De fleste af disse kaffekooperativer består af små producenter og familiefarme.

Udviklingen af kaffekooperativer eller mindre kaffekollektiver har ændret måden, hvorpå kaffe handles og produceres. I de fleste tilfælde har det i betydelig grad givet små, selvstændige kaffefarmere mere indflydelse.

At samles med ligesindede farmere og være en del af et kooperativ giver mange fordele, såsom nemmere adgang til kaffemøller, processeringsmetoder og eksport af kaffebønner.

kaffefarmere

At dele faciliteter

Bedre betingelser for kaffeprocessering

Det varierer fra kooperativ til kooperativ, men ansvar spiller normalt en vigtig rolle i kaffekooperativer både socialt og økonomisk, men bestemt også miljømæssigt.

Kooperativernes rolle spænder fra at få certificeringer og forbinde medlemmer direkte med købere til at kommunikere deres arbejde og yde uddannelsesstøtte og forretningsrådgivning.

Betingelserne for farmere i kooperativerne er typisk bedre, end da de var på egen hånd. Når de er en del af et kooperativ, giver det nemlig større mulighed for at sælge kaffe, da små mængder er sværere at afsætte.

Kooperativer spiller også ofte en rolle i arbejdet med bæredygtige landbrugspraksisser og implementering af projekter, der gavner biodiversitet og lokale samfund. Disse projekter er normalt vanskelige at påbegynde og håndhæve som selvstændig farmer. For eksempel er det ikke nemt at blive certificeret økologisk, og det tager normalt fire år at gennemføre overgangen og blive certificeret.

kaffefarmer tegning

Samarbejde mellem kooperativer og risterier

Afgørende for bæredygtig praksis

Vi vælger at være ansvarlige i vores praksis som kafferistieri, og vi har nydt at opleve, hvordan de kaffekooperativer, vi handler med, konstant arbejder på at forbedre forskellige aspekter af kaffeproduktionen.

Målet er at opretholde kaffeproduktionen og samtidig tænke på fødevaresikkerhed og økonomisk bæredygtighed for farmere, samtidig med at der arbejdes på bevarelse af ressourcer som vand og jord og bevarelsen af biodiversitet.

Faktisk har undersøgelser vist, at kooperativernes rolle er afgørende for at støtte vedtagelsen af bæredygtige praksisser. Kooperativer fremmer kollektive handlinger og modarbejder en skæv magtbalance, og dermed fremmes der reel bæredygtighed i værdikæderne.

kaffelandskab og b corp logo

Fra ord til handling

I de seneste par år har farmerne og medarbejderne hos Sancoffee oplevet, at kaffeindustrien er blevet direkte påvirket af alvorlige tørker, haglstorme, frost og storme.

Disse klimaændringer har påvirket kaffebuskens fysiologiske cyklus og dermed også dens produktionen.

Sancoffee har været B Corp siden 2019 og gennemfører klimaprojekter, der omfatter klimaaftryk, biodiversitet og zero waste. De bidrager også til samfundsstøtte, blandt andet gennem programmer som Beyond Borders og Nascentes, der er til for at styrke kvinders rolle i kaffeindustrien.

Modarbejde udledninger

Håndtering af kaffeplantager

I 2020 målte Sancoffee deres klimaaftryk. De lykkedes dem at blive CO2-neutral på farmen ved at kompensere for deres CO2-udledninger fra kontoret og lageret. Året efter udførte de nye klimaundersøgelser, der gav dem inspirerende resultater og viste, at de to farme i deres første undersøgelser faktisk var klimaneutrale.

Siden da har Sancoffee fortsat med at måle klimaundersøgelser på ikke kun 2 farme, men på alle 20 farme i kooperativet. De fandt ud af, at på tværs af de 20 farme udledte de næsten 40 tusind ton CO2e.

Heldigvis er udledningerne mere end neutraliseret gennem intiativerne på farmene til at fjerne CO2 fra luften. Det kommer fra blandt andet naturligt forekommende træer, kaffebuske, plantede skove, ændringer i jordanvendelse og enkelte træer spredt over markerne. Samlet udgør det en fjernelse af mere end 68 tusind ton CO2e.

Disse resultater er simpelthen fantastiske, og de viser, at når man håndterer kaffelandskaber med omhu og forståelse, behøver kaffeproduktionen ikke nødvendigvis have en negativ indvirkning på miljøet. Det kan faktisk være til stor fordel for naturlige miljøer, når kaffefarmerne er opmærksomme på og har de nødvendige ressourcer til at bevare naturlige levesteder.

kaffelandskab

Vigtige indsigter

Præcis som Sancoffee stræber vi efter at omsætte vores ord til handling.

Det er inspirerende at arbejde med dem, da mange af vores mål bevæger sig i samme retning. Sammen bidrager vi til kaffeindustrien med værdier som kvalitet og ansvarlighed.

Det er vigtigt for os ikke kun at se på, hvad vi har gjort og gør lige nu, men også at tænke på, hvordan vi gerne vil have, at fremtiden for kaffeindustrien skal se ud og handle derefter.

Samarbejdet mellem kaffekooperativer og risterier er afgørende, når det drejer sig om klimaprojekter og klimastrategier inden for kaffeindustrien.

Vi oplever alle sammen på hver vores måde vejrforholdenes skiften på grund af klimaforandringerne. Men kaffefarmerne oplever og forstår det på et langt dybere plan, da deres arbejde er så tæt knyttet til jorden og planterne.

Derfor er det vigtigt, at vi lytter til deres bekymringer og indsigter, især hvis vi ønsker at kunne nyde kaffe i fremtiden.

Det virker

I de seneste år har vi beregnet vores klimaaftryk, og vi vil fortsætte det meningsfulde arbejde i flere forskellige dele.
Det gør vi for at opretholde vores del af aftalen om at lave ansvarlig kaffe.

Det er nødvendigt at forstå hovedkilderne til CO2-udledningerne fra farmene, når det gælder om at begrænse klimaforandringer, for at sikre kaffeproduktionen i fremtiden. Resultaterne hos Sancoffee har gjort dem og farmene til mere bæredygtigt landbrug.

Det er afgørende, at vi fortsætter vores rejse med kooperativer ligesom Sancoffee, der sigter mod mål, der stemmer overens med vores på mange måder.

Samarbejde er nøglen til at sikre, at virkelig forandring sker, og vi kan ikke gøre det uden hinanden. Eksemplet med Sancoffee viser, at det er muligt at reducere betydelige udleninger.

Vores håb og ambitioner er, at de handlinger, vi foretager i vores lille hjørne af kaffeindustrien, vil inspirere til mere refleksion og handling, inden de globale ændringer bliver uoprettelige.

Sancoffee Bio-Recovery

Samme træ – fem år fra hinanden

landskab 2018
landskab 2023

Kilder

Coffee Intelligence

Sancoffee Impact Report 2022

Rossi Moda, Laleska, et al. ‘Brazilian Coffee Sustainability, Production, and Certification’. Sustainable Agricultural Value Chain, IntechOpen, 2022

Forsæt med at læse