1 Introduktion

1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver CleverCoffees online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.

 

2 Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige for www.clevercoffee.dk er CleverCoffee ApS, Fillerupvej 27, 8300 Odder, CVR-nummer 38466216 (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

CleverCoffee.dk indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ (læs venligst vores Handelsbetingelser) og gennem registrering (se nedenstående).

 

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke

for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;

for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som CleverCoffee måtte have.

 

3.2 Vores grundlag for behandling er:

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c.

Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g-h.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler CleverCoffee i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i.

 

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.

Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Hvor behandlingen er nødvendig for, at CleverCoffee kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.

Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler CleverCoffee, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

 

4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at sende spørgsmål, klager eller indsigelser til os via kontaktoplysningerne i punkt 11. Vi behandler spørgsmål og eventuelle klager hurtigst muligt. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over vores databehandling. Du kan benytte denne formular.

4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

 

5 Personoplysninger – Børn

5.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet explicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

 

6 Kategorier af personoplysninger

6.1 Vi behandler følgende personoplysninger:

personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden. Herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og betalingsoplysninger (via Bambora ved køb)

personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.

personoplysninger, som du har givet os via sociale medier, loyaltetsprogrammer, konkurrencer og svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.

6.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

 

7 Overførsel af personoplysninger

7.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.3  Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

8 Links

Når du klikker på et link på clevercoffee.dk, kan de linke væk fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitikker på andre hjemmesider, og vi opfordrer dig til at læse den pågældende hjemmesides privatlivspolitik.

 

9 Sikring af dine personoplysninger

9.1 Vi passer på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

 

10 Opdatering af Privatlivspolitikken

10.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

 

11 Kontaktoplysninger

11.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

 

CleverCoffee ApS

Fillerupvej 27

8300 Odder

Telefon: 5040 3376

Mail: webshop@clevercoffee.dk

Databeskyttelsesrådgiveren hos CleverCoffee: Lars Frello (lars@clevercoffee.dk)

-------

Information via Cookiebot:

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: clevercoffee.dk