kaffeskov med skyggetræer

Skovlandbrug og skyggedyrkning

At være kaffebonde i en verden med klimaforandringer betyder konstant tilpasning på så mange niveauer. Vi vil gøre vores bedste for at introducere, hvordan agroforestry kan være gavnlig med hensyn til ESG samt kvaliteten og smagen af kaffen i denne artikel.

stregtegning kaffefarmer

Indblik i dynamikkerne på farmen

Positiv indvirkning på omgivelserne

Et ansvar, som vi tager meget alvorligt, er at sikre, at alt, hvad vi gør, har mindst negativ indvirkning på miljøet som muligt. Vores samarbejde med kaffefarmerne betyder en løbende udforskning af, hvordan vi kan forbedre værdikæden fra hver vores ende. Det er afgørende, at vi også fokuserer på den enkelte kaffefarm.

Hos CleverCoffee ser vi på skyggedyrket kaffe som en af mange vigtige aspekter af at have en positiv indvirkning på miljøet. Alle vores kaffer undtagen den brasilianske dyrkes i skygge. Forbløffende nok skaber dyrkning af kaffe på denne måde også muligheder for at producere højere kvalitetskaffe. Ikke dårligt, vel?

Traditionelle metoder findes frem igen

Kaffedyrkningens historie

Skovlandbrug er faktisk den traditionelle måde at dyrke kaffe på, men meget af den viden er glemt i vores effektivitetstidsalder.

Forskning viser, at fra 1970 til 1990 var der massive konverteringer af skyggedyrket kaffe til intensivt forvaltede, monokulturelle dyrkningssystemer især i Latinamerika. Dette blev gjort for at øge udbyttet og gøre kaffedyrkningen mere effektiv. Selvom det er effektivt, kan monokulturelle dyrkningsmetoder være ret skrøbelige, og hvis høsten går galt, er kaffedyrkeren i en sårbar position, fordi indkomsten tages fra ham.

Kombinationen af lave kaffepriser, mere intensiv arbejdsvilkår, skrøbeligheden i monokultur og dyre køb af pesticider både økonomisk og økologisk kan være årsager til, at mange kaffeområder er blevet mindre siden 1990'erne. Heldigvis har nylige implementeringer af alternative landbrugspolitikker med fokus på klima skabt opmærksomhed omkring skyggekaffe og agroforestry-systemer som lovende tilpasninger til klimaforandringerne.

stregtegning biller

Skovlandbrug i praksis

Naturens præmisser

At lade naturen forblive fuldstændig uberørt er ikke muligt, når man dyrker kaffe, men at forstå naturens egne mekanismer er meget værdifuldt.

Så hvad betyder agroforestry på en kaffefarm?

Agroforestry eller skovlandbrug er et system, der efterligner det naturlige miljø, idet dyrkerne kontinuerligt inkluderer en blanding af hjemmehørende træer mellem eller omkring deres kaffetræer. Over tid skabes diverse mikroklimaer.

Mangfoldige mikroklimaer er gavnlige for kaffedyrkningen
Forskning viser, at skovlandbrugssystemer øger biodiversiteten, hvilket forbedrer gårdens modstandskraft mod naturlige fjender og ekstreme vejrforhold som følge af klimaforandringerne. Hvis skyggetræerne vælges korrekt, kan de også hjælpe med at diversificere dyrkerens indkomst og dermed gøre deres økonomi modstandsdygtig og forhåbentlig bidrage til færre bekymringer for farmerne.

Andre aspekter af skovlandbrug, der er gavnlige for miljøet, inkluderer reduktion af erosion under kraftig regn og forurening af vand i området. Derudover kan farme med skovlandbrug fungere som forbindelsesstier for dyr og insekter fra et naturligt reservat til et andet. Det gavner dyrelivet i omkringliggende naturområder og fremmer naturlig flora og fauna i omgivelser.

stregtegning bi

Modstandsdygtighed i kaffedyrkningen

Betydningsfuld biodiversitet

Inkorporering af træer på kaffefarme øger biodiversiteten ved at tiltrække insekter og dyr. Ved første øjekast kan det for det utrænede øje se ud som om, de skader planter og kaffebær. Men hvis man kigger nøje efter, kan de spille en stor rolle i at holde kaffetræerne sunde.

Skyggefulde kaffeomgivelser huser biologisk rigdom i form af træarter, epifytter, pattedyr, fugle, krybdyr, padder og leddyr. Selvfølgelig er bier hjælpsomme og vigtige for vellykket bestøvning, men alle de nævnte dyr er til hjælp for farmeren på hver deres måde.

Kaffetræer, som alle andre stedsegrønne planter, har naturlige fjender, og den mest skadelige er kaffeborebillen, også kendt på engelsk som coffee berry borer beetle. Den kan have et magisk måltid, bosiddende indeni bærrene, og nogle af dem spiser endda bønnerne, hvilket er fatalt for kaffefarmeren, hvis det ikke opdages i tide. Kaffeborebillen er det eneste væsen, der udelukkende lever af kaffebær - andre insekter kan kun nippe til frøene eller andre dele af kaffetræet på grund af det høje indhold af koffein.

Hvis kaffeborerbillen har meldt sin ankomst til en kaffefarm, spreder den sig lynhurtigt, og det kan føre til omfattende udbyttetab og skade bønnernes kvalitet. Det er økonomisk ødelæggende for kaffefarmerne, hvis de får besøg af kaffeborebillen. Derfor kommer den øgede biodiversitet anskues som et praktisk beskyttelsesværn i et skovlandbrugssystem. Især for økologiske kaffefarmere, der drager fordel af naturlige fjender for biologiske skadedyr som fugle, hvepse eller endda myrer, der ser kaffeborebillen som en lille, lækker snack.

Monokulturelle kaffefarme har grundet brug af pesticider sjældent det rette miljø til at opretholde et højt niveau af naturlige fjender af kaffeborebillen blandt kaffetræerne.

stregtegning sol og skyer

Balance mellem sol og skygge

Når vi ser på den miljømæssige påvirkning af en kaffefarm, især de større plantager, etableres de ofte på bekostning af skovmiljøer.

I et skovlandbrugssystem beriges jorden af nedfaldne blade fra træerne, samtidig med bevares jordens fugtighed i længere tid. Dette betyder, at kaffefarmeren kan vande mindre og mister færre næringsstoffer i jorden. Resultatet er at planterne opnår en bedre næringsbalance, hvilket fremmer sundere træer - og dermed kvaliteten af kaffebærrene.

Men hvad med skyggens virkning på udbyttet?

Hæng lige ved, selvom det er ret komplekst og nørdet. Nylige studier viser, at skygge-kaffesystemer kan ændre både det overjordiske og underjordiske mikromiljø og påvirke fysiologien og fænologien - og dermed udbyttet. Dette betyder, at kaffetræernes fotosyntetiske ydeevne potentielt kompenserer for den reducerede sollys i skyggen.

Det er en balancegang at sikre, at skyggens intensitet ikke påvirker blomstringen for meget, men håndteret korrekt, vil fordelene let opveje ulemperne.

Og hvis du nu sidder og tænker på at det også at noget med at træer lagrer CO2 i jorden. Så fungerer det i kaffeskove sådan, at når de omkringliggende skyggetræer binder CO2 i jorden, er det meget muligt, at en farm kan absorbere mere CO2, end den udleder fra produktionen.

stregtegning kaffeplante

Bedre kvalitet

Smagskompleksitet i skyggen

En yderst vigtig og positiv effekt af skyggedyrket kaffe udtrykkes i koppen. Adskillige varianter af Coffea Arabica har oplevet lovende potentiale og resultater med hensyn til smagskompleksitet.

Forskning viser, at positive kvalitetsattributter som syrlighed, frugtagtig karakter og smagskvalitet korrelerer med køligere klimaer og højere højder.

Skyggeplanternes kølighed hjælper kaffebærrene med at modne langsommere, hvilket tilføjer mere kompleksitet til smagene. Især det er meget relevant, da forskningen også viser, at kaffetræerne er yderst følsomme over for klimaforandringerne.

Med globale temperaturstigninger og klimaforandringer er det betryggende at vide, at der er måder at bevare muligheden for at dyrke kaffe - og det er også meget lovende, at det endda tilføjer kvalitet til koppen.

Traditionelt har udviklingen af kaffetræsorter været rettet mod højere udbytte samt skadedyrs- og sygdomsresistens - på bekostning af smagskvaliteten. Heldigvis har efterspørgslen efter specialty-kaffe og højere kvalitet forstærket fokus på smags- og dyrkningskvaliteter i skyggefulde miljøer betydeligt.

bjerglandskab med kaffetræer

Når det ikke er muligt

Alternativet til skovlandbrug

Vi tror bestemt, at agroforestry er en vigtig tilgang med hensyn til kaffedyrkning i vores tidsalder med klimaændringer. Men løsningen er ikke nødvendigvis én størrelse passer til alle. Landskaber har forskellige mikroklimaer, og det er vigtigt at tage hensyn til lokale forhold, når man taler om kaffeproduktionssystemer.

Sancoffee er f.eks. en sammenslutning af kaffedyrkere med dybe rødder i Campo das Vertentes. De har støvlerne på jorden, og de frugtbare jord og overflod af vand er ideelle forhold for kaffedyrkning. Kaffetræets tilstedeværelse i denne region kan spores tilbage til 1860. Fazendaerne dyrker kaffe i større mængder på høje plateauområder med en gennemsnitshøjde på 1030 meter over havets overflade. De bløde skråninger i landskabet muliggør effektiv mekanisering i dyrkningen.

Det er helt sikkert et andet landskab end f.eks. bjerglandskaberne i honduranske kaffefarme. Selvom det er anderledes, er kaffen fra Sancoffee i Brasilien stadig kulfri - og endda B-certificeret. I stedet for at skabe rig biodiversitet mellem kaffetræerne har de valgt en anden vej til at bevare naturen i Campo das Vertentes.

Kaffefarmerne i Sancoffee-kooperativet har oprettet et biorestitutionsprogram, der sigter mod at genoprette områder, der er blevet forringet tidligere ved at dyrke frøplanter, plante hjemmehørende træer og beskytte vandkilder.

I 2012 oprettede Brasilien en ny Skovkodeks for at arbejde med både bønder og mål for bevarelse af værdifulde økosystemer. Som en del af denne Skovkodeks var alle jordejere, og dermed kaffefarme, lovmæssigt forpligtede til at have en lovlig reservat inden for deres farm. Dette betyder, at jordejere med landejendomme skal afsætte visse områder som reservater for naturlig vegetation, der udgør mindst ca. 20% af deres land. Den blev oprettet med det formål at skabe bæredygtig brug af ressourcer og genopretning af økologiske processer og biodiversitet.

Dette viser, hvordan forskellige lokale miljøer kræver forskellige landbrugspraksisser. At være kaffedyrker i en verden med klimaændringer kræver konstant tilpasning på så mange niveauer.

Kilder

Athina Koutouleas et al. (2022) Shaded-Coffee : A Nature-Based Strategy for Coffee Production Under Climate Change? A Review. Frontiers in Sustainable Food Systems. University of Copenhagen. Link

L.C. Gomes, F.J.J.A. Bianchi, I.M. Cardoso, R.B.A. Fernandes, E.I. Fernandes Filho, R.P.O. Schulte. (2020). Agroforestry systems can mitigate the impacts of climate change on coffee production: A spatially explicit assessment in Brazil. Agriculture, Ecosystems & Environment.

Damon, Anne. (2001). A review of the biology and control of the coffee berry borer, Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae). Bulletin of entomological research. Link.

Sancoffee

SCA

kaffebønner med b corp logo