Indledning

Kender du frustrationen? Du har netop ristet et batch på din Hottop og er blevet færdig med at køle bønnerne. Nu vil du gerne starte den næste rist, men maskinen insisterer på, at den først skal have have lov at køle ned og dermed skille sig af med al den varme, du netop har opbygget. Heldigvis kan frustrationerne løses, og i dette indlæg viser vi dig hvordan!

Dette indgreb har reelt intet med computerstyring at gøre, hvorfor det sagtens kan lade sig gøre at udføre det, uden at følge vores øvrige guides.

Bemærk – selvom vi har testet løsningen på to forskellige ristere, kan vi ikke garantere, at den også fungerer på din, hvorfor indgrebet selvfølgelig sker på eget ansvar.

Teknikken bag

Idéen med løsningen er at omgå risterens indbyggede sikring, som sørger for at starte cooldown-mode, såfremt der startes en rist, mens den indbyggede termoføler måler en temperatur på over 74°C. For at undgå at denne slår til, monteres der en ekstra kontakt på siden af risteren, som benyttes til at omgå temperaturføleren, mens den næste rist startes. Måden det gøres på, varierer en smule efter risterens model, hvorfor gennemgangen er delt op efter modeller. Er du i tvivl om hvilket model du har, kan du få hjælp til at finde ud af det her.

Fælles for alle modeller er, at vi skal have monteret en kontakt på temperaturføleren, der sidder i ristetromlen. Det er den vi er ved at skrue i på dette billede:

Hottoppens temperaturføler.

Den monterede kontakt har vi efterfølgende boret plads til og monteret i risterens side, umiddelbart ved siden af kontrolpanelet.

Placering af kontakt på siden af Hottop.

KN-8828D, KN-8828, KN-8828P-2 og KN-8828B-2

Disse ‘gamle’ udgaver af HotToppen er den mest simple at modificere, fordi der blot skal indsættes en afbryderkontakt på den ene af ledningerne mellem temperaturføleren og kontrolpanelet. Vi benyttede en afbryder af typen som på engelsk hedder ‘momentary switch’. Jeg er desværre ikke klar over, hvad den hedder på dansk, men princippet er at kontakten ikke klikker sig fast, således at forbindelsen kun afbrydes så længe knappen holdes nede.

Afbryderen koster ikke mange kroner, og kan blandt andet købes på eBay.

Montering af afbryderkontakt mellem kontrolpanel og temperaturføler.

Med en sådan afbryder monteret bevares forbindelsen til føleren som normalt, indtil afbryderen aktiveres. Når dette sker, mistes forbindelsen til temperaturføleren, og risteren måler en temperatur på 0°C.  Fremgangsmåden er efterfølgende den, at du holder knappen inde, mens du starter en rist, hvorved risteren narres til at tro, at den er koldere end de 74°C. Dermed springer den nedkølingen over, og starter en ny rist istedet. Så snart den nye rist er startet, kan du slippe kontakten igen.

KN-8828P-2K og KN-8828B-2K

Idéen med at montere en kontakt, som kan sætte den indbyggede temperatursensor ud af spil, er den samme på disse nyere modeller, der er dog den væsentlige forskel, at den indbyggede type-k termoføler laver en høj måling, hvis den blot bliver afbrudt. Vi skal i stedet lave den modsatte løsning her og kortslutte forbindelsen for at fremtvinge den lave måling. For at opnå dette benytter vi en 2-polet vippekontakt, som skifter mellem at kortslutte forbindelsen til kontrolboardet og forbinde til temperaturføleren. Igen kan en vippekontakt af den korrekte type findes på eBay.

 

Montering af vippekontakt mellem temperaturføler og kontrolboard.

Fremgangsmåden er her, at kontakten sættes i den kortsluttede position, mens risten startes. Ligesom det er tilfældet med kontakten, der blev gennemgået ovenfor, får dette risteren til at aflæse en lav temperatur, hvorfor den kan starte næste rist uden at skulle køle først. Så snart risten er gået i gang, kan kontakten sættes tilbage til positionen hvor den korrekte temperatur aflæses.

Bemærk– en tid efter vi havde lavet denne løsning på en Hottop KN-8828B-2K, begyndte risteren ind i mellem at melde en fejl vi ikke har set før. Hvorvidt fejlen har noget at gøre med løsningen, den benyttede kontakt eller noget helt tredje, er vi ikke klar over, men den forsvinder, så snart vi genstarter risteren. Vi hører meget gerne om dine erfaringer, hvis du laver samme indgreb med eller uden fejl.

Nu er det ikke længere risteren, der holder dig tilbage fra at riste masser af kaffe, så nu er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at riste igennem. God fornøjelse!


Relaterede Indlæg