CleverCoffee er B Corp-certificeret - Alle i og omkring CleverCoffee er med til at skabe en bedre verden. Intet mindre!

Vi sætter krav til os selv, derfor skal vores emballage

1. Holde kaffen frisk og smagfuld
Helt overordnet er en bæredygtig emballageløsning naturligvis først og fremmest en emballage, som bevarer den gode smagsoplevelse af kaffebønnen. Efter bønnen har rejst så langt, skal de sidste kilometer selvfølgelig ikke spolere det. Vores emballager udgør kun en lille del af vores aftryk, men som i vores produktion har vi også her fokus på at være fremsynet.
2. Være cirkulær emballage*
* Genbruges eller genanvendes i et eksisterende system - uden at kvaliteten af materialet bliver forringet. Her kan der imidlertid være en udfordring, der er nemlig materiale der ikke må genanvendes til fødevarer, hvorfor vi skal finde et alternativ hertil.
3. Være lavet i et genanvendt materiale
Det hænger naturligt sammen med punkt 2. Hvis vi kan undgå af producerer nyt materiale ved at genanvende noget allerede eksisterende, undgår vi også at tilføre yderligere emballage til verden - det ser vi som en nødvendighed for at nedbringe mængden af affald i verden.
Kort sagt
Det vi har gjort

Done

POSERNE 

Vi anvender på nuværende tidspunkt kaffeposer fra Dutch Coffee Pack. Poserne i sig selv er monomateriel hvilket vil sige, at den er lavet af det samme materiale fra inderst til yderst. Dutch Coffee Pack har stemplet poserne med "Co2 natural", dette har vi dog en vis skepsis overfor, da de 
1. Er kompenseret 
2. De er fragtet ... 
Poserne er lavet af rPET plast - dette må ikk

Sætte sorteres som på label

SPANDENE

Vores nuværende spande der sendes ud til vores erhvervskunder, eller rigtig tørstige privatkunder, er lavet i .

 
Det vi arbejder på

DOING

POSERNE 
Vi er igang med at bruge de eksisterende labels, således vi kan skiftes til en bedre udgave når vi ikke har flere. Selvom det optimale var at skifte øjeblikkeligt, ser vi ikke nogen grund til at lade de eksisterende gå tabt. 
Ligesom med spandene vil vi gerne sikre at der bliver sorteret korrekt - derfor tager vi imod de anvendte poser i kaffebaren,


SPANDENE

Selvom vi tager spandene retur på nuværende tidspunkt, så kører det manuelt, vi arbejder derfor på et retursystem sammen med RE-ZIP, hvor kunderne let kan sende spandene retur til os.  
Det vi drømmer om

DREAM

POSERNE 
I vores arbejde med projektet Grøn Cirkulær omstilling har vi undersøgt mange forskellige materialer, og muligheder, men i kraft af, at vi endnu ikke er i hus med vores strategi angående emballage hvor den: 
1. 


SPANDENE

Selvom vi tager spandene retur på nuværende tidspunkt, så kører det manuelt, vi arbejder derfor på et retursystem sammen med RE-ZIP, hvor kunderne let kan sende spandene retur til os. 

 
Projektet - Grøn Cirkulær Omstilling 

MERE ANSVARLIGHED ER ET VALG

Forord af Søren Stochholm, partner og projektleder, Worldperfect

I forbindelse med det dejlige projekt Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) for SMV’er har vi hos Worldperfect haft fornøjelsen af at arbejde sammen med CleverCoffee. 

Titlen for projektet er faktisk lidt misvisende, for CleverCoffee er allerede langt i omstillingen. Hos CleverCoffee er de nærmest startet bagfra, og har taget aktiv stilling fra starten: På baggrund af en holistisk tilgang til begrebet bæredygtighed, tænkes alle vinkler igennem, i forhold til at levere den bedste kaffe - så kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd.  

Som kunde kan man være tryg i, at CleverCoffee har tænkt din eventuelle bekymring igennem.

Transparens hele vejen

Ud over at være langt i omstillingen har CleverCoffee også en anden super egenskab, som mange kunne lære meget af, nemlig en ekstrem grad af åbenhed og transparens.
Hvert år udgives en Transparency Report(læs den her) 
med fokus på:

  • Done - Hvad de har gjort
  • Doing - Hvad de arbejder på
  • Dream - Og ikke mindst hvad de drømmer om

Noget, vi i Worldperfect har prædiket højt om de sidste 10 år, helt tilbage fra den første bæredygtighedsrapport fra Northside Festival.

Kort sagt: Matchet mellem GCO, Worldperfect og CleverCoffee var rigtig godt. Hvordan har vi grebet det an?

DET HER KAN HJÆLPE DIG VIDERE

I projektet GCO arbejder virksomhederne med nogle obligatoriske værktøjer:

  • En forretningsmodelskabelon - Business Model Canvas
  • DTU’s Bæredygtig Bundlinje Værktøj

Business Model Canvas

Sammen med en GCO workbook er forretningsmodelskabelonen, med til at danne overblik over hele projektet, dets fremgang og forskellige faser. Modellen har været en måde at tale igennem, og sikre os, at alle aspekter at eventuelle forandringer ville blive inddraget i processen. 

 

Excelarket fra helvede

Bæredygtig Bundlinje Værktøj (BBV) er et mere hands-on værktøj til beregninger. Nogle vil måske nærmere betegne det som et “excelark fra helvede”, hvor der er en fuldstændig  gennemarbejdet database, som kan regne alt muligt ud for dig, fx i forhold til hvor meget CO2 et givet materiale udleder i produktion, hvor meget det udleder, hvis det genbruges, genanvendes, deponeres, forbrændes osv.

Et genialt værktøj til fx at få et hurtigt overblik over forskellige emballageløsningers CO2 aftryk. Og netop emballage har også været dette GCO projekts primære fokus.

Når hardcore data ikke er nok

BBV’en er dygtigt lavet, og det er godt som et dialogværktøj til at drøfte virksomheders valg og fravalg, investeringer og fremtidige CO2-afgifter.

Søren Stochholm fra Worldperfect pointerer: 
"som founder af et bæredygtighedsbureau er der dog også visse mangler ved værktøjet, som springer i øjnene, og som vi har skullet indarbejde i projektet på anden vis. Det hele handler jo i sidste ende om mennesker og adfærd."

Han beskriver desuden, at hvis kunderne ikke kan lide emballagen, og hvis ikke de ved, hvorfor et specifikt materiale er valgt (og endda forstår baggrunden for valget), så vil de ikke vælge CleverCoffee en anden gang, og så er den lidt lavere CO2-udledning slet ikke relevant. Dette er et kæmpe dilemma, men det må være en overvejelse, der er mindst lige så vigtig at have øje for.


Derfor har vi også inddraget brugertest, og vi har sat et stort fokus på, hvordan CleverCoffee kan kommunikere sine valg til kunderne. Især i forhold til hvilke konsekvenser CleverCoffees valg får for kundernes ønskede adfærd i forhold til håndtering af emballage.

DONE

DE NUVÆRENDE POSER ER MED PÅ 2/3

I dag består emballagen af to dele. 

En kaffepose lavet af PE, som er lukket ved varmeforsegling, og en papirlabel der sidder fast med en lim. Limen har ikke været undersøgt i dette projekt, pga. den lille mængde og fordi det jo ikke er en decideret LCA (life cycle assessment), der er lavet, men en generel gennemgang af emballagen. 

Løsningen er langt hen ad vejen rigtig fin. Og sammenlignet med andre kaffeemballager udmærker den sig ved ikke at have et lag aluminium, og heller ikke andre typer plast i posen. Selv ventilen er PE. At posen er designet monomaterielt, gør genanvendelsen langt nemmere. Posen kan således genanvendes med det øvrige bløde plastaffald fra husholdningen. PE er nemlig fint genanvendeligt.

 

 

BILLEDE AF TASTERS


DONE

VI KAN BLIVE ENDNU BEDRE

Hold op imod vores strategi:

✔ Den holder kaffen god, og ventilen sikrer, at kaffebønnerne kan afgasse.

✔ Den er delvist cirkulær - den kan genanvendes, dog ikke uden værditab

❌ Den er lavet i genanvendt materiale

 


Der er dog tre områder, hvorpå den eksisterende emballage clasher med en clever emballagestrategi: 

1) Emballagen kan ikke genanvendes, uden at kvaliteten bliver dårligere, da genanvendt PE ikke kan fødevaregodkendes. Det er dermed reelt en downcycling, mere end en recycling. 

2) Emballagen er af samme grund ikke genanvendt, men kræver derimod jomfruolie hevet op dybt fra undergrunden som råmateriale i produktionen. 

3) Endelig er posen ikke monomateriel, pga. papirlabelen. En mere generel betragtning er, at den nuværende emballage ikke kommunikerer til slutbrugeren, om hvordan denne skal håndtere emballagen efter endt brug

UPcycling
Råmaterialer genbruges eller genanvendes med tilført værdi.
REcycling
Genanvendelse af materiale i sin oprindelige form.
DOWNcycling
Råmaterialer genbruges, men mister værdi eller egenskaber

I det følgende viser vi eksempler på BBV beregninger. Der er selvfølgelig en masse forbehold, og disse eksempler viser ikke andet end et lille udsnit af, hvad BBV’en kan. Da det er brugt til en umiddelbar screening, er der ikke taget højde for affaldshåndteringen, ligesom der ikke er taget højde for transport - fx af den tungere glasemballage, eller de nye krav til håndtering, i forhold til at glas går nemmere i stykker end en pose af blød PE osv. Dette er kun et screeningsværktøj til umiddelbart at se, hvordan de forskellige typer materialer i produktionen adskiller sig CO2-mæssigt.

 

Glas

Glas er interessant, fordi det vil kunne fremvise bønnerne - en visuelt lækker ting, som virkelig ville skille cleverCoffee ud fra mængden af specialkaffe emballagetyper. Derudover har glas noget kvalitet over sig, og det er velegnet til direkte genbrug, altså fx en refill-løsning med tiden, eller endda repurposing, hvor man bruger sit gamle flotte clever emballage til krydderurter, blyanter, eller hvad man nu har. Glas kan mange ting. 

 

Glasemballagen røg imidlertid hurtigt ud, fordi det er så tungt, både i vægt og i produktion. Pr. kg ville det betyde en negativ besparelse, altså en forøgelse i CO2, på ca. 35 kg CO2. Skemaet nedenfor taler i tons, fordi det er udviklet til produktionsvirksomheder, men vi kan bruge det til at læse proportionerne. 

Forklaring: At skifte fra PE til glasemballage ville det betyde en negativ besparelse på ca. 35 kg CO2. pr. kg udskiftet PE. Et emballageglas vejer ca. 20 gange så meget som en kaffepose med samme mængde kaffe. Så den sparede CO2 i den undgåede PE (2.164), bliver ædt op af den negative besparelse (-37.724). De nye materialer skrives af beregningstekniske årsager ind som en negativ besparelse (de -20.000 i skemaets tredje kolonne). OBS: Vi taler i kg for at holde proportionerne. Vores emballage er ikke i nærheden af at udlede 35.000 tons CO2. 

 

Det skal nævnes i forbindelse med glas, at dette ikke er et budskab om, at man skal frygte at købe madvarer emballeret i glas fremover. Der er ekstremt mange forhold, som denne miniscreening ikke tager højde for, og glas kan en helt masse gode ting. Kaffeemballage vil vi dog stille os tvivlende over for er en af dem.

 

Paper Bottle og Cradle to cradle papæske

Paper Bottle er interessant, fordi den ligesom en glasemballage ville være innovativ og igen skille en clever emballage ud fra mængden. Derudover er den generelt tænkt “clever” - og med tiden skal den måske erstatte netop glasflasker og metaldåser. For CleverCoffee ville det klart være interessant at hjælpe med udbredelsen. Cradle to cradle papæsken er en lille kasse, som vi kender fra “undgå madspild”-æsken. Den er endda cradle to cradle certificeret og derfor interessant igen af samme grunde som Paper Bottle, men ligeledes fordi Cradle to cradle er den mest ambitiøse miljømærkninger, der findes. Du kan praktisk talt spise æsken efter brug, selvom det dog nok vil være lidt en tør tjans. Den mest ambitiøse miljømærkning rimer dog godt på CleverCoffee.

  

Både Paper Bottle og en cradle to cradle papæske vil indgå som papir i BBV’en, da BBV’en ikke er opdateret med så nye materialer. Disse to røg imidlertid også hurtigt ud, pga. den relativt lille potentielle besparelse, som igen skal ses i lyset af en masse forbehold og usikkerheder og så det faktum, at begge emballageprodukter reelt set først skulle færdigudvikles til en decideret kaffeemballage. 

Forklaring: At skifte fra PE til Paper Bottle eller en Cradle to cradle papæske ville det betyde en lille besparelse på ca. 0,5 kg CO2. pr. kg udskiftet PE. Disse emballage vurderedes at veje ca. det samme som en kaffepose med samme mængde kaffe. De nye materialer skrives af beregningstekniske årsager ind som en negativ besparelse (de -1.000 i skemaets tredje kolonne). Så den sparede CO2 i den undgåede PE (2.164), bliver igen næsten ædt op af den negative besparelse (-1.562). 

rPET

Endelig har vi rPET. rPET er meget interessant, fordi det som den eneste plasttype kan genanvendes uden værditab, altså decideret REcycling, hvor rPET parallelt til PET kan fødevaregodkendes. Oprindeligt stammer PET (Polyethylene terephthalate) fra olie, men fordi det også kan fødevaregodkendes i sin genanvendte form rPET, vil det faktisk kunne give os et reelt bud på en clever emballage. Genanvendt – Genanvendeligt, uden at miste værdi – i en eksisterende cyklus. Tjek til det hele.

 

rPET indgår ikke som materiale i BBV’en, der igen ikke er helt opdateret, så vi har måttet hacke beregneren lidt med hjælp fra DTU, hvilket bliver for teknisk at gennemgå her. Men det viser faktisk en dog lille besparelse, som alle forbeholdene in mente dog ikke synes at give et meget overbevisende billede. Dog fandt vi rPET-løsningen værd at gå videre med - ift at se hvad kunderne egentlig ville synes om denne slags emballage i en brugertest.

 

En dåse vejer 45 g kontra posens 15 gram, så der skal bruges 3 gange så meget plastik til rPET løsningen, der til gengæld estimeres til at have en 80% CO2 besparelse i forhold til PET, hvilket gør, at den samlede vægt reduceres for at udligne besparelsen. De nye materialer skrives af beregningstekniske årsager ind som en negativ besparelse (de -0.600 i skemaets tredje kolonne). 

B2C

Kaffeemballage til privatforbrugere

DONE

I dag består emballagen af to dele. 

En kaffepose lavet af PE, som er lukket ved varmeforsegling, og en papirlabel der sidder fast med en lim. Limen har ikke været undersøgt i dette projekt, pga. den lille mængde og fordi det jo ikke er en decideret LCA (life cycle assessment), der er lavet, men en generel gennemgang af emballagen. 

 

Løsningen er langt hen ad vejen rigtig fin. Og sammenlignet med andre kaffeemballager udmærker den sig ved ikke at have et lag aluminium, og heller ikke andre typer plast i posen. Selv ventilen er PE. At posen er designet monomaterielt, gør genanvendelsen langt nemmere. Posen kan således genanvendes med det øvrige bløde plastaffald fra husholdningen. PE er nemlig fint genanvendeligt.

 

Hold op imod den overordnede strategi løser emballagen den primære udfordring: Den holder kaffen god, og ventilen sikrer, at kaffebønnerne kan afgasse. Den er også genanvendelig. Der er dog tre områder, hvorpå den eksisterende emballage clasher med en clever emballagestrategi: 

1) Emballagen kan ikke genanvendes, uden at kvaliteten bliver dårligere, da genanvendt PE ikke kan fødevaregodkendes. Det er dermed reelt en downcycling, mere end en recycling. 

2) Emballagen er af samme grund ikke genanvendt, men kræver derimod jomfruolie hevet op dybt fra undergrunden som råmateriale i produktionen. 

3) Endelig er posen ikke monomateriel, pga. papirlabelen. En mere generel betragtning er, at den nuværende emballage ikke kommunikerer til slutbrugeren, om hvordan denne skal håndtere emballagen efter endt brug.

 DREAM 

Alternative emballager

I jagten på en clever emballage har vi afsøgt en del andre muligheder. En af de mere tossede ideer var at forsøge at få lov til at indgå i den eksisterende returpant ordning med Dansk Retur System, i sandhed et clever system. Tanken om en klar flaske med kaffebønner, som man kan hælde bønnerne ud af, hvor man endda ville kunne se de visuelt smukke og glinsende bønner, var bestemt tillokkende. Vi er dog meget opmærksomme på, at det i givet fald ville betyde, at flasken ville skulle opbevares mørkt hos slutbrugeren, og at det kun var i selve ophældningssituationen, at den oplevede merværdi ville opstå. Ventilen ville kunne indarbejdes i låget, og man ville kunne bruge en standard flaske, fx i rPET (recycled PET plastik). Ideen blev dog hurtigt skudt ned, fordi pantsystemet er lavet til drikkevarer, og ikke bare en “drikkevare to be”. 

 

Skal man tænke nyt, skal man turde at fejle.

 

Med DTU’s BBV i den ene hånd og en vægt i den anden er det ret simpelt at få nogle hurtige retningsangivere, alene ved at se på de miljømæssige produktionsomkostninger. Ud fra en første screening af markedet for muligheder, nuværende og i den nære fremtid mulige, fandt vi frem til følgende muligheder:

 

Glasemballage

Paper Bottle

Papæske

PET (rPET)

Paptic Gavia

 

Hvad skal vi vælge?

I det følgende viser vi eksempler på BBV beregninger. Der er selvfølgelig en masse forbehold, og disse eksempler viser ikke andet end et lille udsnit af, hvad BBV’en kan. Da det er brugt til en umiddelbar screening, er der ikke taget højde for affaldshåndteringen, ligesom der ikke er taget højde for transport - fx af den tungere glasemballage, eller de nye krav til håndtering, i forhold til at glas går nemmere i stykker end en pose af blød PE osv. Dette er kun et screeningsværktøj til umiddelbart at se, hvordan de forskellige typer materialer i produktionen adskiller sig CO2-mæssigt.


 

 

 

Samlet billede af de forskellige typerHvor er vi nu?

Vi kigger på både B2C og B2B

Projektet her har fokuseret på emballagen til privatkunder og b2b-kunder. Ud over en konkret anbefaling til emballagevalg har projektet udmøntet sig i noget endnu vigtigere, nemlig en generel og overordnet strategi for, hvordan man som CleverCoffee bør kigge efter fremtidig emballage, eller med andre ord:

Hvad er en clever emballage?

 

 Vores emballage skal

1. Holde kaffen frisk og smagfuld
Helt overordnet er en bæredygtig emballageløsning naturligvis først og fremmest en emballage, som bevarer den gode smagsoplevelse af kaffebønnen. Efter bønnen har rejst så langt, skal de sidste kilometer selvfølgelig ikke spolere det. Vores emballager udgør kun en lille del af vores aftryk, men som i vores produktion har vi også her fokus på at være fremsynet.
3. Være cirkulær emballage*
* Genbruges eller genanvendes i et eksisterende system - uden at kvaliteten af materialet bliver forringet. Her kan der imidlertid være en udfordring, der er nemlig materiale der ikke må genanvendes til fødevarer, hvorfor vi skal finde et alternativ hertil.
2. Være lavet i et genanvendt materiale
Det hænger naturligt sammen med punkt 2. Hvis vi kan undgå af producerer nyt materiale ved at genanvende noget allerede eksisterende, undgår vi også at tilføre yderligere emballage til verden - det ser vi som en nødvendighed for at nedbringe mængden af affald i verden.

Hvad er Clever emballage?