CleverCoffee er B Corp-certificeret - Alle i og omkring CleverCoffee er med til at skabe en bedre verden. Intet mindre!

B Corp certifikatet sikrer dig, at du serverer ærlig kaffe

Dokumenteret ansvarlighed
B Corp-certificeringen er efter vores opfattelse verdens mest strikse tredjepartsverificering, som garanterer, at du køber din kaffe hos en ansvarlig virksomhed. Når du handler kaffe hos CleverCoffee, er du med til at skabe positiv impact hos kaffefarmere rundt om i verden. Vi vil ikke bare være bedst i verden, men bedst FOR verden. Lige nu er 30 danske virksomheder B Corp-certificeret, og vi er én af dem.
Hver kop tæller
I mere end 30 år er verdens kaffefarmere blevet underbetalt for deres arbejde. Dét er du med til at ændre - én kop kaffe af gangen. For hver kop kaffe du køber, bidrager du til vores status som en bæredygtig virksomhed. Den korte version: Dén kaffe, du handler hos CleverCoffee, sætter et veldokumenteret, positivt aftryk på verden.
Du gør en forskel
Som kunde hos CleverCoffee bidrager du til, at vores kaffebønder bliver betalt en ordentlig pris for deres kaffebønner. Du bidrager til, at kaffefarmerne kan leve et liv over fattigdomsgrænsen, og at de har råd til at udvikle sine landbrug, så de har en langsigtet indtægtskilde. Ud over at bidrage positivt til kaffebøndernes levevilkår, er CleverCoffee's B Corp-certificering din sikkerhed for, at vi altid handler vores kaffer ansvarligt og med miljøet for øje.

Os på B-holdet!

Hos CleverCoffee er vi stolte af at være en del af B Corp-bevægelsen. Det er nemlig forbeholdt få, viljestærke virksomheder, der tør gå det ekstra skridt og lade bæredygtighed og ansvarlighed være grundelementer i deres forretning. Og som kunde hos os er du en del af bevægelsen!

Tryk hvis du vil vide mere om hvordan
Image
Hvem ville have troet, at B-holdet er det sværeste hold at komme på?

B Corp er dokumentationen for, at vi tager ansvar

CleverCoffee ændrer kaffeindustrien til det bedre - både for kaffefarmene og for miljøet. Så enkelt kan det siges. Én af måderne, vi gør det på, er ved at dokumentere vores indsats, bl.a. med vores B Corp-certificering.

 

Det starter med bæredygtig betaling

Det altoverskyggende problem med kaffeindustrien er, at kaffefarmere i hele verden bliver underbetalt i en sådan grad, at det er umuligt for dem at overleve. Faktisk lever flertallet af kaffefarmene i verden under fattigdomsgrænsen, og det er umuligt for dem at se ind i en positiv fremtid. De kan ikke betale deres medarbejdere en ordentlig løn, og de kan ikke udvikle deres afgrøder og udstyr. På dén måde fastholdes kaffefarmerne og deres medarbejdere i fattigdom uden udsigter til hverken jobsikkerhed, en bedre levestandard eller udvikling af deres kaffefarm. Dét kan vi være med til at ændre - én kop kaffe ad gangen.

 

Alt andet er sekundært

Vores løsning er at starte med at betale farmerne, dén pris der skal til for, at de kan hæve deres levestandard og drive en økonomisk bæredygtig virksomhed. Det er altså ikke løsningen for kaffefarmene, at vi kræver snart den ene og snart den anden certificering, før vi betaler den reelle pris for et udsøgt kvalitetsprodukt. Vi tror på, at en mere direkte og transparent handel med kaffefarmerne er den eneste vej frem. 

Det kræver et tæt samarbejde med farmerne - og for at opnå B Corp-certificeringen med denne primære forretningsmodel, stiller det store krav til, at vi dokumenterer vores arbejde. 

For at handle direkte med fuld transparens til kaffefarmerne er det afgørende at opbygge en god relation og et tæt samarbejde. Et tæt samarbejde med farmerne giver os en unik indsigt i kaffefarmernes farm, deres arbejdsvilkår og deres udvikling. Arbejder vi tæt sammen med farmerne om både udvikling og kvalitet, sikrer vi, at kaffefarmene også i fremtiden har en levedygtig og sund forretning - og at vi fortsat har adgang til nogle af verdens bedste kaffer.

 

Hvad med miljøet?

Som en del af CleverCoffee's B Corp-certificering er vores aftryk på naturen også blevet gået efter i sømmene.

Her har vi valgt at se tingene i et mere nuanceret perspektiv end blot certificeret økologi. Bedst for miljøet er også fokus på at nedbringe vandforurening, og på at arbejde med jordbundsanalyser, så der kun tilføres netop dén mængde gødning, der er behov for.

At kaffeplanterne vokser i skyggerne af større træer - såkaldt Shade Grown Coffee - er også én af nøglerne til at skabe et balanceret Co2-aftryk, og samtidig er det med til at øge biodiversiteten på kaffefarmen. Som en ekstra bonus for os kaffe-connaisseurs er giver det ligeledes et løft i den smagsmæssige kvalitet.

Mere end 85% af vores indkøbte kaffer i 2019 og 2020 er Shade Grown.

Vi tager et medansvar i stedet for at stille krav - og det hele starter med, at vi betaler farmerne en ordentlig pris for kaffen, så de mulighed får at udvikle sit landbrug og forbedre deres aftryk på miljøet.

Indsigten i arbejdet på og omkring kaffefarmene giver os mulighed for at arbejde og tænke bæredygtigt i alle led i vores værdikæde. Og netop dét faktum dokumenterer vores B Corp-certificering.

Vil du med til vores næste B Inspired netværk?

SOM B CORP-CERTIFICERET VIRKSOMHED SKAL VI

Gennemføre B Impact Assessment
Dokumentationen ligger online i "The B Impact Assessment"-værktøjet, der med ca. 200 spørgsmål vurderer vores aftryk på forskellige interessegrupper; Ledelsen, Medarbejderne, Samfundet, Miljøet og Kunderne. Herefter har CleverCoffee gennemført en måneder lang verificeringsproces hos B Lab, inden vi blev verificeret i oktober 2021.
Bruge vores virksomhed til det bedre
Som certificeret B Corp har vi lovmæssigt forpligtet os til at tilgodese alle interessentgrupper i alle beslutningsprocesser. Slår du CleverCoffee op hos Erhvervsstyrelsen, vil du læse, at vores formål er "...i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed."
Recertificeres hvert 3. år
Hvert 3. år skal vi recertificeres og dermed gennemgå B Impact assessment igen. Vores første recertificering er i 2024, hvor vi indtil da kan bruge B Impact Assessment værktøjet til at sammenligne vores impact-performance med andre virksomheder og identificere og tracke forbedringspotentialer.

Vælg en løsning der passer dig og bliv en del af noget større